Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Wilhelm Albrecht
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Menig
Afdeling (f.eks Regiment) Aarøes Strejfkorps
Kompagni, eskadron mv. 1. Kompagni
Tjenestenummer Nr 25
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Godsejer
Nuværende bopæl Ronneby, Skarup
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Aarøe, Capitain
Bemærkninger
Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 2
Yderlig tekst i ansøgningen Till Konliga Danska Krigsministeriet i Köpenhamn.

H¨rmed får jag anmäla mig såsom frivillig Menig i Danska Armeen år 1864 - jag antogs i rekrut skola under februari Månad i Köpenhamn kom derifrån till Sönderborg der jag inskrefs i Frivilliga Ströf Corpset i Mars Månad under Baron Hugo Raab - och tjenstgjorde vid samma Corps till dess upplösning och hemförlofning i Köpenhamn under Augusti Månad. - Jag deltog i alla de träfningar som nämnde Corps hade med fienden.
Menig vid 1sta Companiet Nr 25
Wilhelm Albrecht
Godsegare
Adres Ronneby, Skarup

Tjenstgjørende fra 23/3 64
Berettiget
Aarøe, Capitain
Kjøbenhavn d. 26 Februar 1877