Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Johan Abraham Anander
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Sergent
Afdeling (f.eks Regiment) 4. Bataljon
Kompagni, eskadron mv. 5. Kompagni
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Besvärogatan Nr 74, Stockholm
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Glahn
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Till Krigsministeriet, Köpenhamn

Undertecknad tillåter sig härmed, att anhålla om erinringsmedaljen för 1864. Som Sergeant vid Kongl. Vermland Regemente antogs jag till frivillig Sergeant vid Krigsministeriets skrifvelse af 13 Mars 1864; ansattes vid 4de Regement vid Dybbelställningen; öfvergick 24 Mars till Aarøes Streifcorps, 1ste Kompani, deltog i öfverfallet vid Løjt Kyrkeby och i fäktningen vid Sönderballe; öfvergick 10 May med betyg för god tjenste till 20. Infanteri Regemente och tjente här från 12 May till 25. augusti, der jag från Regementskommendeuren Major De Plane mottog afskedsbetyg
Dine bemærkninger til ansøgningen side 2 af 3