Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Johan Abraham Anander
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Afdeling (f.eks Regiment) 4. Bataljon
Kompagni, eskadron mv. 5. Kompagni
Rang Sergent
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Besvärogatan Nr 74, Stockholm
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Glahn
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen och erkännelse för god tjenste.
Stockholm den 24. februari 1876
Johan Abraham Anander
Adress: Stockholm Besvärogatan Nr 74

Ovenomtalte Beviser have været mig foreviste paa det danske Gesandtskab.
d.u.s. F. Bille

Kan hverken findes i Stambogen eller i Rapportbogen
Glahn
Chef for 4de Bataillon

Er nu funden i Bataillonsbefalingsbogen som tilgaaet Bataillonen den 2 Marts 1864 og ansat ved Bataillonens 5te Compagni. Altsaa berettiget.
Kjøbenhavn, den 31 August 1876.
Glahn


Dine bemærkninger til ansøgningen side 3 af 3