Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Niels Andreas Andersen
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Liniecorporal
Afdeling (f.eks Regiment) 7. Regiment
Kompagni, eskadron mv. 6. Kompagni
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Telegrafist
Nuværende bopæl Gøteborg
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Weyhe
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Göteborg, den 6. Februar 1876.

Til Krigsministeriet!

Telegrafist N.A. Andersen ved Store Nordiske Telegrafselskabs Station i Gøteborg ønsker at modtage Erindringsmedaillen for Krigsaaret 1864.

Undertegnede, der er dansk Undersaat, deeltog som Liniecorporal ved 7de Regiments 6te Compagni i Kampen for Fædrelandet i Krigen 1864.
I Henhold til Krigsministeriets Bekjendtgjørelse af 1. Februar d.
a. tillader jeg mig derfor at fremkomme med Ønsket om, at erholde den for Deltagere i dette Krigsaar bestemte Erindringsmedaille.
Ærbødigst
Niels Andreas Andersen

Berettiget
Weyhe


Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 2