Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Niels Andreas Andersen
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Liniecorporal
Afdeling (f.eks Regiment) 7. Regiment
Kompagni, eskadron mv. 6. Kompagni
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Telegrafist
Nuværende bopæl Gøteborg
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Weyhe
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Fuldmagt for Hrr Sergent N. Rasmussen af 7de Batl. Elev ved Gymnastikskolen, til paa mine Vegne at modtage "Erindringsmedaillen for Krigen 1864", hvorom jeg har indgivet andragende til Krigsministeriet.
Gøteborg, den 24 Marts 1877.
Ærbødigst
Niels Andreas Andersen
Telegrafist i Store Nordiske Telegrafselskab.
Under Krigen Liniecorporal ved 7de Regiments 6. Compagni
Dine bemærkninger til ansøgningen side 2 af 2