Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Morten Andersen
Født (dato) 02-12-1837
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Tjenestegørende fra -til 9. Mai 1863
Afdeling (f.eks Regiment) 6. Dragonregiment
Kompagni, eskadron mv. 3. Eskadron
Tjenestenummer Nr 46
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Forvalter
Nuværende bopæl Sannarp, Falkenberg, Halland
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Neergaard
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Fuldmagt.
Undertegnede Morten Andersen født 2 Decbr. 1837. Ibjerghuus Fraugde Sogn, Odense Amt paa Fyen, gjennemgaaet 6te Dragonregiments Excerserskole i Itzehoe i Vinterhalvaaret 1860, derefter tjenstgjort som Dragon ved samme Regiments 3. Eschadron Nr 46. Garnisionssted Itzehoe. Indkaldt til Maneuvrer ved Dannevirke 1862, og derefter indkaldt til extra Tjenstgøring saavidt mindes 9. Mai 1863. Eschadronens Kantonnement Neumynster, derpaa deeltaget i Krigen 1864, og permitteret fra Regimentet efter Krigens Slutning, som da laa indqvarteret i Fraugde-Kjærby paa Fyen, fortiden Forvalter paa Sannarp pr Falkenberg, Hallands Län, Sverrig befullmægtiger herved Herr Fuldmægtig og Dbm. M. Henriksen af Kjøbenhavn, efter forud at have indsendt til det høie Ministerium underdanigst Ansøgen (behørigt udfyldt Skema) til paa mine Vegne at modtage for mig den for bemeldte Krigere bestemte Medaillie.
Sannarp v. Falkenberg i Sverrig den 26 Marts 1877
M. Andersen
Forvalter

Hr Forvalter M. Andersens egenhændige Underskrift bevidnes af Undertegnede paa engang nærværende Vidner.
Simon Fjaderberg, Trädgårdsmestare, Sannarp
M.T.W. Runtron, Bokhållare, Sannarp

Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 2