Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Niels Andersen
Født (dato) 15-12-1833
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Tjenestegørende fra -til fra 31 Mai 1863
Rang Midlertidig Korporal
Afdeling (f.eks Regiment) 6. Fæstningskompagni
Kompagni, eskadron mv. 11 Batteri
Tjenestenummer Nr 67
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Piskemager
Nuværende bopæl Södraförstaden Nr 37, Malmö
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget for 1864
Sagsbehandlers underskrift Kauffmann
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Jeg giver herved Herr V. Bruus, Kjøbenhavn Fuldmagt til at hæve den mig tilkommende Erindringsmedaille.
Malmø, den 14 Marts 1877
Niels Andersen
Piskemager
Dine bemærkninger til ansøgningen side 2 af 2