Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn C John Andersen
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Menig
Afdeling (f.eks Regiment) 2. Regiment
Kompagni, eskadron mv. 5. Kompagni
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Handlende
Nuværende bopæl Stockholm
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift F. Schøller
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Till Kongeliga Danska Krigsministeriet.

Undertecknad som under 1864 års Dansk-Tyska krig deltog som Menigvid 2 reg.ts 5 Comp. får härmed underdånigst anmäla mig till erhållande af den af H.M. Konung Christian IX allernådigst beviljade Erinringsmedalj från nämnde krig, och befullmäktigas härmed v. Konsuln och Riddaren A.W. Møller att samma medalj emottaga för att mig tillsändas.
S.k.  af d.d. den 22. April 1876
C.John Andersen
Handlande

Bevittnas af
A. Kronlund, Handlande
R. Silfverhjelm, Godsegare

Berettiget
F. Schøller

Dine bemærkninger til ansøgningen