Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Carl Johan Andersen
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Tjenestegørende fra -til fra 19 Februar til 15 Juli
Rang Vagtmester
Afdeling (f.eks Regiment) 3. Dragonregiment
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Pensioneret Sergent
Nuværende bopæl København
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse B
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Till Kongl. Danska Krigsministeriet.

Undertecknad, Svensk undersåte, som i egenskap af Vagtmester vid 3dje Dragon Regementet i Danska Arméen deltagit i 1864 års krig från den 19 Februari till den 15 Juli, anhåller med stöt af H.K.M. Christian den IXdes Cirkulär angående minnesmedaljen, att varda densamma tilldelad, i hvilket afseende mitt afsked vidfogas.
Köpenhamn den 16 Oktober 1877.
Carl Johan Andersen
f.d. Vagtmester vid det Kongl. Danska 3dje Dragon Regement
Pensionerad Sergeant vid Kongl. Göta Artilleriet i Sverige

Udl. d. 16/10 77 til Paagjældende
Dine bemærkninger til ansøgningen