Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Carl Henrik Carlson
Født (dato) 1842-02-26
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Underkorporal
Afdeling (f.eks Regiment) Aarøes Strejfkorps
Kompagni, eskadron mv. 1. Kompagni
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Jönköping
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Aarøe
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Till Kongl. Danska Krigs-Ministeriet!

Undertecknad, som under 1864 års Dansk-Tyska krig deltog som Underkorporal vid Ströfcorpsen får härmed underdånigst anmäla mig till erhållande af den af H.M. Konung Christian IX allernådigst beviljade Erinringsmedalj från nämnde krig, och att densamma måtte mig tillsändas. Jönköping och Sanna den 10 Oktober 1877.
Carl Henrik Carlson
f.d. Korporal vid Kongl. Lif. Gardet til häst

öfvennämnde Carl Henrik Carlsen, födt den 26 Febr. 1842, eger god kristendomskunskap, begegner Vordsamt nådemedlen och är välfrejdad, betyger .
Jönköping den 10 Oktober 1877
A.J. Rydén
v. Pastor

Berettiget
Ansøgeren tilgik Corpset d. 23/3 64 og gjorde Tjeneste ved sammes 1ste Cmpagni indtil Opløsningen ved Krigens Ophør.
Aarøe
Kjøbenhavn den 13. October 1877


Dine bemærkninger til ansøgningen