Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn K.O. Carlsson
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Tjenestegørende fra -til fra 5. April
Civilstatus og Bopæl
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget 1864
Sagsbehandlers underskrift E. Holmer
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Till Kongl. Danska Krigsministeriet.

För erhållande af den för de sednaste Danska Krigen instiftade minnesmedalj får undertecknad härhos vördsammast meddela på hvad sätt jag deltagit i 1864 Års krig: Den 5 April 1864 anställd
Dine bemærkninger til ansøgningen