Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn A.W. Andersen
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Afdeling (f.eks Regiment) Aarøes Strejfkorps
Tjenestegørende fra -til fra 8/5 1864
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Sergeant
Nuværende bopæl Stockholm
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Aarøe Capitain
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Till Kongl. Danska Krigsministeriet.

Genom tillkännagifvande i Stockholms dagblad för den 10 dennes att Svensk frivillig som deltagit i Kongl. Danska Armén i kriget mot Tyskland år 1864 vore berättigad till en minnesmedalj.
Får jag härmed i största ödmjukhet bifoga di erhållna afskedsbetygen.
Stockholm den 10 Februari 1876
A.W. Andersen
Sergeant
vid Kongl Vester Norrlands ? Batallion

Tjenstgjørende fra 8/5 64
Berettiget
Aarøe, Capitain
Kjøbenhavn d. 26 Februar 1877

Dine bemærkninger til ansøgningen