Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Carsten Christian Anker
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-50
Rang Adjudant
Afdeling (f.eks Regiment) Kavalleribrigaden
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Oberstløjtnant, Korpschef
Nuværende bopæl Bilerud, Tholén pr Christiania
Evt. land Norge
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget 1848
Sagsbehandlers underskrift E. Holmer
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen
Oplandske Ridende Jæger-Korpss Chef, Oberstlieutenant Carsten Christian Anker

Til det Kongelige Danske Krigsministerium.

Foranlediget ved det Kongelige Danske Krigsministeriums Bekjendtgiørelse af 1ste dennes i de danske Dagblade, tillader Undertegnede sig herved at indsende

Berettiget 1848
E. Holmer
Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 3