Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Carsten Christian Anker
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-50
Rang Adjudant
Afdeling (f.eks Regiment) Kavalleribrigaden
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Bilerud, Tholén pr Christiania
Evt. land Norge
Nuværende stilling Korpschef
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget 1848
Sagsbehandlers underskrift E. Holmer
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen ærbødigst Begjæring om at vorde tildeelt den Erindringsmedaille, der er indstiftet for dem, der have tjenestgjort i den Danske Hær under Krigen 1848-49.
Mit fulde Navn staar oven anført. Jeg var ansat i den Danske Hær under 1848 som Adjudant ved Cavaleri Brigaden fra April Maaned indtil 8 Dage før Indtoget i Kjøbenhavn.
1849 gjorde jeg tjeneste som Adjutant hos General v. Krogh paa Als, senere som Adjutant ved Cavalerie-Brigaden indtil efter Slaget ved Fredericia.
Bilerud, Tholén pr Christiania, den 11te Februar 1876
Dine bemærkninger til ansøgningen side 2 af 3