Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Carsten Christian Anker
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-50
Rang Adjudant
Afdeling (f.eks Regiment) Kavalleribrigaden
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Premierløjtnant, Korpschef
Nuværende bopæl Bilerud, Tholén pr Christiania
Evt. land Norge
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget 1848
Sagsbehandlers underskrift E. Holmer
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Herved bemyndiges Hrr Candidatus juris F. Willemoes tl for mig at modtage af det Kongelige Danske Krigsministerium Feldttogsmedaillen for 1848-49.
Bilerud den 18de Januar 1877.

Anker
Corpschef i den kongelige Norske Cavalerie-Brigade
Dine bemærkninger til ansøgningen side 3 af 3