Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Søren Andreasen
Født (dato) 1836-12-17
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Afdeling (f.eks Regiment) 2. Dragonregiment
Kompagni, eskadron mv. 3. Eskadron
Tjenestenummer Nr 22
Tjenestegørende fra -til fra den 11te December 63 til 12 October 1864
Rang Menig
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Møllermester
Nuværende bopæl Møllermester S.A. Henningsen, Bings Kværn, Kalmar
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse B
Sagsbehandlers underskrift H
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Fuldmagt
Til min Svoger: Snedkeren Julius August Pettersen til i mit Navn at udtage den Erindringsmedalie for Deltagende i 1864 Aars Krig, som muligen kan blive mig tildeelt. Min Afregningsbog er indsendt til Krigsministeriet og jeg Tjenstgjorde ved 2den Dragonrigiment 3de Eskadron Nr 22 og mit Navn, Søren Andreasen.

Min nuværende Adresse er
Mjölnæren S.A.Henningsen
Bings Kværn, Hossma Kalmar i Sverrig
Dine bemærkninger til ansøgningen side 2 af 2