Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Andreas Erik Henrik Ernst Arctander
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Korporal
Afdeling (f.eks Regiment) 11. Regiment
Kompagni, eskadron mv. 1. Kompagni
Tjenestenummer nr 9
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Proprietær
Nuværende bopæl Wilhelmsfält pr Engelholm, Skaane
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Ross
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Undertegnede andrager underdanigst om at erholde Erindringsmedaillen for Deltagere i Danmarks sidste Kamp i 1863-64, i hvilken jeg tjente som Korporal ved 11te Regiments 1ste Kompagni Nr 9 med Tilføjelsen "Klinte" (min Fødeby paa Fyen) til mit Navn. Da jeg i omtrent 7 Aar har været bosiddende i Skaane, erhvervede jeg mig for et Par Aar siden svensk Borgerret og blev i den Anledning løst fra mit danske Undersaatsforhold.
d. 15 Februar 1876.
Underdanigst
Andreas Erik Henrik Ernst Arctander
Proprietær til Wilhelmsfält
pr Engelholm
Skaane

Berettiget
Ross
Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 2