Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Oscar Axelson
Født (dato) 01-12-1819
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-50
Rang Overjæger
Afdeling (f.eks Regiment) 1 Reservejægerkorps
Tjenestegørende fra -til 28. Maj 1848 til 1. November 1849
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Carlskrona og Alnoryd
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift E. Holmer
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Till Kongl. Danska Krigsministeriet i Kjøbenhavn.

För erhållande af den Erindringsmedalj som Hans Majestät Konungen af Danmarks Sednare ärofulla Strider, får jag härmed äran öfverlemna ett utdrag af min meritförteckning hvoraf synes huruledes jag uti desamma deltagit. Carlskrona och Alnoryd den 3. Mars 1876.
Oscar Axelson

Berettiget 1849
E. Holmer
Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 2