Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Oscar Axelson
Født (dato) 01-12-1819
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-50
Tjenestegørende fra -til 28.Maj 1848 til 1. November 1849
Rang Overjæger
Afdeling (f.eks Regiment) 1 Reservejægerkorps
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Carlskrona och Alnaryd
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift E. Holmer
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Utdrag af Merit Listan
for undertecknad som är född på Björnstorp i Skaraborgs Län den 1. December 1819
1848
28. Maj Ingått som Voluntör i Kongl. Danska Arméen
Juni Begärt afsked ur Svensk tjenst, efter att någon tid hafva åtesjukit permission
28. Deltagit uti Försvaret af Hadersleben
29. Dito uti affären vid Bjerning Kirke, Befordrad till Underofficier (Over Jæger) vid 3dje Jägercorpsen
Octr 1. Af befehl förordet till Officier, afgått till Militairskolen i Köpenhamn.
1849
1. Marts Efter tagen examen utnämnd till Officier vid 1ste ReserveJægercorps
7. April Daltagit uti Sundeveds Försvar
3 Maj Daltagit uti Fäktningen ved Krybily
7. Maj ved Gudsø
9. Maj ved Fredericia
30. Juni såsom Chef för en särskild afdeling
6. Juli uti Slaget ved Fredericia
18. Octr Utnämnd till Riddare af Kongl. Danska Dannebrogsorden.
1. Nov. Afgått av tjenesten efter att på begäran hafa erhållit Nådigt afsked
1853
11. Maj Erhåll forordnande som KurtChef vid Calmar Jördelning
23. Sept. Tilldelad Medaljen for berömliga gerningar för fmd xästandet af åtta Mennisker hvilket var under storm kontrol i Calmar Sund
1863
14. Mars Udnämnd till KurtChef hos Helsingborgs Södra jördelning
1868
3. Juni Utnämnd till Riddare af Kongl Vasa Orden.
1875
1. Januar Förflyttad på Indragningsstöt
Alnaryd den 3. Mars 1876.
Oscar Axelson

Sidineras
M. Trisell, Krono Länsman
Östellgren, Kontors-skrifvara
Dine bemærkninger til ansøgningen side 2 af 2