Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Jens Møller Eskildsen Anneberg
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Delingsfører
Afdeling (f.eks Regiment) 14. Regiment
Kompagni, eskadron mv. 8. Kompagni
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Torpe pr Lilla Edet
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Wedelfeldt
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Til Det Danske Krigsministerium i Kjøbenhavn!

Af Bekjendtgjørelse fra det Svenske Udenrigsministerium seer Undertegnede sig  være berettiget i at erholde den af H.M. Kong Christian den Niende indstiftede Erindrings-Medaille for dem, som have deeltaget i de 2 sidste Krige imellem Danmark og Tydskland.
Jeg er Dansk Undersaat, men har boet her i Sverrig i 7 Aar. Min Adresse er: Patron J.M. E. Anneberg, Torpe pr lilla Edet Sverige.
I Krigen 1864 deeltog jeg. Var p.t. Corporal ved 14. Regiments 8. Compagnie, og fra medio Februar til Krigens Slut Delingsfører. Mit fulde Navn er Jens Møller Eskildsen Anneberg. - Værnepligtig af Aarhus Amt.
Jeg ansøger herved
Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 2