Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Peter Arentz Andersen
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Midlertidig Fourier
Afdeling (f.eks Regiment) 9. Infanteriregiment
Kompagni, eskadron mv. 3. Kompagni
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Helsingfors
Evt. land Finland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Blom
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Til det Kongelige danske Krigsministerium, Kjøbenhavn!

I Henhold til Kundgjørelse i svenske Tidninger tillader jeg mig underdanigst anholde om at faae en af de udlovede Medailler, som Deeltagere i seneste danske Kriget 1864.
Jeg har tjent ved 9. Infanteri Regiments 3. Compagni som midlertidig Fourier og blev saaret under Bombardementet ved Fredericia den 20. Marts, og efter Saarets Helbredelse afskedigedt fra Garnisonshospitalet som uduelig til al militair Krigstjeneste.
I dybeste Underdanighed
Peter Arentz Andersen

Helsingfors den 13 Juli 1864 

Berettiget
Blom

Adresse Consul H. Donner, Helsingfors
Dine bemærkninger til ansøgningen