Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Carl Johan Marianus Burmann
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1849
Rang Secondløjtnant
Kompagni, eskadron mv. Batteriet von Baggesen
Afdeling (f.eks Regiment) Flanke Korpset
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Gymnastiklærer
Nuværende bopæl Umeå
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget 1849
Sagsbehandlers underskrift E. Holmer
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Till Kongl. Danska Krigsministeriet!

På grund af Officielt meddelande genom Svenska Posttidningen och såsom den, hvilket bifogade intyg uppå identité utvisar, under 1849 års krig i egenskap af Secondlieutenant och afdelningschef för 24 tm.granat Delingen vid Batteriet von Baggesen deltog i Flanke Corpsets fälttåg i Schlesvig, får jag härmedelst och; enär jag hittils icke i likhet med öfrige Svenska och Norska officerare (af hvad orsak vet jag ej) blifvit ihågkommen och hugnad med något vedermäle för mitt deltagande i kriget för Danmarks sak, vördsammast anmäla mig till erhållande af den Minnesmedalj Hans Majt Kongen af Danmark Nådigst instiftet för deltagerne i omförmelte krig. Umeå den 20 Februari 1876.
C.J.M. Burman

f.d. Kapten, numera lärare i gymnastik i militärörfringer vid härvarende Högre Elem. läroverk, Riddare af Svärds Orden

Adress
Umeå
Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 2