Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Chr Budde
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-50
Tjenestegørende fra -til 1850
Rang Underlæge
Afdeling (f.eks Regiment) Oberst Krabbes Brigade
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Christiania (Oslo)
Evt. land Norge
Nuværende stilling Kongelig Livlæge
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget 1850
Sagsbehandlers underskrift E. Holmer
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Christiania den 19de April 1876

I det Norske "Aftenbladet" for 31te Marts d.A. findes en Opfordring til dem, der have tjent i Danmarks Hær eller Flaade under Kampene 1848 til 1850 og i 1860, til at melde sig hos det Kongelige Danske Krigsministerium, forsaavidt de maatte ønske at modtage den for Anledningen stiftede Erindringsmedaille.
I den Anledning skal jeg tillade mig at oplyse, at jeg som Candidatus medicinae
fra christiania Universitet i 1850 om Sommeren ansattes som Underlæge ved den Danske Arme, og som saadan først tjenstgjorde ved Lazareth i Schlesvig By (Bischofshof), hvorfra jeg kort efter kommanderedes til Tjeneste ved Oberst Krabbes Brigade
Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 3