Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Christoffer Peter Budde
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-50
Tjenestegørende fra -til 1850
Rang Underlæge
Afdeling (f.eks Regiment) Oberst Krabbes Brigade
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Kongelig Livlæge
Nuværende bopæl Christiania (Oslo)
Evt. land Norge
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget for 1850
Sagsbehandlers underskrift E. Holmer
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen som Læge ved Brigadeambulancen under Overlæge Widding (sammen med Underlægerne With (nu Professor) og Wahl). I denne Stilling deltog jeg i Affæren ved Missunde, og vedblev i Samme, indtil jeg ved Felttogets Slutning efter 3 Maaneders Tjeneste paa Ansøgning erholdt Afsked.
Jeg er læge ved Strafanstalterne i Christiania, og læge hos Hans Majestæt Kongen.
Med dyb ærbødighed
Chrest. Budde
Livmedicus.

Mit fulde Navn er:
Christoffer Peter Budde

Til Det kongelige Danske Krigsministerium
Dine bemærkninger til ansøgningen side 2 af 3