Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Christoffer Peter Budde
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-50
Tjenestegørende fra -til 1850
Rang Underlæge
Afdeling (f.eks Regiment) Oberst Krabbes Brigade
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Kongelig Livlæge
Nuværende bopæl Christiania (Oslo)
Evt. land Norge
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget 1850
Sagsbehandlers underskrift E. Holmer
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Overbringeren heraf Hr. Overintendant Lindenborg bemyndiges herved paa mine Vegne hos vedkommende Regjeringsdepartement at modtage den Erindringsmedaille om Krigsaarene, til hvis Erholdelse jeg efter Opfordring i sin Tid har indgivet ærbødigst Ansøgning.
Christiania den 5te Januar 1877.
Chr. Budde
Kgl. Livmedicus
Dine bemærkninger til ansøgningen side 3 af 3