Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Theodor Brock
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Premierløjtnant
Afdeling (f.eks Regiment) 10. Infanteriregiment
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Major
Nuværende bopæl Stockholm
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget 1864
Sagsbehandlers underskrift E. Holmer
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Till Kongl. Danska Krigsministeriet.

Härmed får undertecknad, hvilken under kriget i Sönderjylland år 1864 i egenskap af PremierLöjtnant var anställd vid 10de Infanteri Regementet, vördsamt anhålla att få även emottaga den utaf Hans Majt Konungen af Danmark Nådigst instiftade minnesmedalj för dem hvilke uti den Kongl Danska armén deltagit i krigen år 1848, 1849, 1850 och 1864.
Stockholm den 18 November 1867
Theodor Brock
Major, Chef för Kongl Vester-
Norrlands Beväringsbataljon
Dine bemærkninger til ansøgningen