Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Fr. Brede
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-50
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Skriftstøber
Nuværende bopæl Toldbogade 15, Kristiania (Oslo)
Evt. land Norge
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget ifølge Skyldbog
Sagsbehandlers underskrift ?
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Til Krigsministeriet, Kjøbenhavn

Ifølge den i sin Tid skeete Kundgjørelse om Uddeeling af Krigsmedaillen, tillader jeg mig herved at ansøge om at erholde den for Krigsaarene 1848-51 bestemte Medaille og fremsender som Oplysning for Deeltagelsen i disse Krigsaar vedlagte Indtegningsbevis samt min Afregningsbog i Tjenestetiden.
Anmodende om at erholde tilbage disse Beviser med Oversendelsen af Medaillen igjennen det danske Konsulat hersteds tegner
Ærbødigst
Fr. Brede
Skriftstøber Toldbogade 15


Dine bemærkninger til ansøgningen