Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Johan Peter Brunn
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-50
Tjenestegørende fra -til 5. Juni 1848 til 15 September 1849
Rang Korporal
Afdeling (f.eks Regiment) 10. lette Infanteribataljon
Kompagni, eskadron mv. 2. Kompagni
Tjenestenummer Nr 21
Civilstatus og Bopæl
Evt. land Sverige
Nuværende stilling Grenadier
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget, udl. til Udenrigsministeriet
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Grenadieren vid Vestanstångs kompaniet af Kongl. 2dra Lifgrenadier Regementet Nr 21 Brunn deltog som frivillig uti Danmark under 1848 års krig från den 5 Juni 1848 till den 15 September 1849. Brunn blef inskrifven vid 10de lätta infanteribataljonens 2dra kompani under Nr 21. Brunn utnämndes under ofvannämnde tjenestetid till korporal och Underofficer, samt erhöll såsom sådan afsked. Äfven erhöll Brunn en "Skuepenge", hvilket styrkes af medföljande bref. Bataljonschefen vid nämnde bataljon var Öfverste Löjtnant Roeder och kompanichefen for 2dra Kompaniet, Kapten Anst.

Att Grenadieren vid Kongl. Grenadier Regementet Johan Peter Brunn, hvilken nu söker tillträde hos Kongl Danska Ministern i Stockholm, nu under min Befäl tjenstgör vid härvaranda Garnisons kommandering och har såväl under denna kommandering som förut städse ådagalagde godt uppförande, betygas af Langholmen den 10 Maj 1876.
?
Kapten och Kommanderende Befelhafende

Till Det Kongelig Danske Krigsministerium

Livgrenadeer Johan Peter Bruhn af Kärna Sogn, Linköping, andrager om at erholde den danske Erindringsmedaille for sin Deltagelse i den første Danske Krig.
Dine bemærkninger til ansøgningen