Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Ferdinand Henning Braunerhjelm
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Premierløjtnant
Afdeling (f.eks Regiment) 4. Dragonregiment
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Ritmester
Nuværende bopæl Stockholm
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget 1864
Sagsbehandlers underskrift E. Holmer
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Till Kongelige Danska Krigsministeriet.

Undertecknad, som i egenskap af PremierLieutenant vid Kongelige Danska 4de Dragon Regiment deltagit i 1864 års krig, får härmed anhålla om erhållande af den öfver nämnde krig slagna Medalj.
Stockholm den 28 Maj 1876.
F.H. Braunerhjelm
Ryttmästarevid kongl. Svenska
Lif Regementes Dragon Corps
Dine bemærkninger til ansøgningen