Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Reinhold Boström
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Afdeling (f.eks Regiment) 10. Infanteriregiment
Kompagni, eskadron mv. 1. Kompagni
Tjenestenummer Nr 567
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Jæger
Nuværende bopæl Store Melløse, Örebro
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget for 1864
Sagsbehandlers underskrift Fogh
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen 1ste Comp. under Nr 567- vördsamt anmäla mig till erhållande af den af Hans Majt Konungen af Danmark instiftade minnesmedalj för dem som i Danska Armén eller Flottan deltagit i krigen 1848-50 och 1864. Och skulle det vara så mycket kärare för mig att bekomma denna minnesmedalj, som jag redan dagarne efter Dybböl-ställningens fall, den 18. April 1864, blef af min Compani-Chef udsedd till erhållande af den minnesmedalj som då var ifrågasatt att preglas i anledning af försvaret af Dybböl-ställningen.
Bevis, utvisande att jag eger medborgerligt förtroende, bifogas.
Stora Mellösa Socken i Örebro Län af Konungeriket Sverige den 29 Februari 1876.
Reinhold Boström
Jägare

Att Herr Reinhold Boström, hvilken såsom Svensk frivillig deltagit i 1864 års Danska Krig, icke undergått starffarbete eller blifvit dömd skyldig till något som anses vanhedrande, betygar
Klaushammars härads länsmanskontor af Örebro Län den 29 Februar 1876.
Fredr. Malmsjö
Kronolänsman
Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 2