Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn N. Borgterell
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-50
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Civilingeniør
Nuværende bopæl Clara Strandgata 2A, Stockholm
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift E. Schreiber
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Till Kongl. Danska Krigsministeriet, Kjøbenhavn.

Med anledning af meddelande från Kongl Svenska Ministern i Kjøbenhavn derom att Hans Majt Konungen af Danmark instiftat en minnesmedalj för dem, som i Kongl Danska Armén eller Flottan deltagit uti krigen något af åren 1848, 1849, och 1850 eller 1864, och att denna medalj äfven tilldelas främmande undersåter hvilka under något af nämnda Krigsår tillhört Danskt Regemente eller Corps, vågar undertecknad, på grund af hosföljande Intyg, vördsamt anmäla sig till erhållande af nämnde Hederstecken.
För vidare upplysning har jag få nämna att jag
Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 2