Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn J. Borgterell
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-50
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Clara Strandgata Nr 2 A, Stockholm
Nuværende stilling Civilingeniør
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift E. Schreiber
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen så till vida tog activ del uti Utfallet från Fredericia den 6te Juli 1849, att jag var med vid eröfringen af de fiendtliga skantserne söder om fästningen.
Stockholm den 16de Februar 1876.
J. Borgterell
Civil Ingeniör
Adres: Axelösund -Flen- Vestmanlands Jernväg
Nr 2A Clara Strandgata, Stockholm

berettiget
E. Schreiber
Dine bemærkninger til ansøgningen side 2 af 2