Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Carl Johan Thure Bleckert Borgenstjerna
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Secondløjtnant
Afdeling (f.eks Regiment) 22. Regiment (Aarøes Korps)
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Løjtnant
Nuværende bopæl Mariestad
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget 1864
Sagsbehandlers underskrift E. Holmer
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Till Kongliga Danska Krigsministeriet!

Undertecknad, som under 1864 års Dansk-Tyska krig deltog som Sec. Løjtnant vid 22. Regimentet (Aarøes Korps) får härmed underdånigst anmäla mig till erhållande af den af H.M. Konung Christian IX allernådigst beviljade Erinringsmedalj från nämnde krig, och befullmäktigas härmed v. Konsuln och Riddaren A.W. Møller att samma medalj emottaga för att mig tillsändas.
Mariestad den 22. Apr. 1876.
Carl Borgenstierna
f.d. Löitnant vid Kongl. Svenska Halland Trafikchef

Bevittnas af

Dine bemærkninger til ansøgningen