Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold N - P
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Nilssen
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848
Tjenestegørende fra -til 01-05-1848 til ?
Civilstatus og Bopæl
Sagsbehandling
Sagsbehandlers underskrift Larsen
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen 3. Nilssen A
Til det kongelige danske krigsministerium i København
Ifølge opfordring i flere blade giver jeg mig herved den ære at anmelde for det kongelige ministerium, at jeg var med som frivillig i den danske arme 1848.
Jeg kom i lære i Nyborg første dag af maj, kom til et Reservejægerkorps, som da lå under hr. oberstløjtnant Kauffeldts kommando, men som senere overtages af en kaptajn Gøtch. Jeg var med i den bekendte Hopdrup-affære samt i slaget ved Haderslev, såvidt erindres 29 juni, men blev den følgende morgen fangen formedelst General Hedemann [kan ikke læses]
Berettiget for 1848 Larsen
Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 2