Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold N - P
(Alle billeder i serien)
Person
Navn C.E. Nordahl
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang frivillig menig
Afdeling (f.eks Regiment) 10. Regiment
Kompagni, eskadron mv. 1. Kompagni
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling [kan ikke læses]
Nuværende bopæl Stockholm
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Sagsbehandlers underskrift Fogh
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen 887 10' B m Nordahl
Til kongelige danske krigsministerium!
Undertegnede, som under 1864 års dansk-tyske krig deltog som frivillig menig ved 10. Regiment, 1. Kompagni får hermed underdanigst ansøge mig til erholdendes af den af H.K. Konge Christian IX allernådigst bevilgede erindringsmedalje for nævnte krig, og befuldmægtiger [kan ikke læses] samme medalje modtage for at mig tilsendes.
C.E. Nordahl, [kan ikke læses]
Stockholm den 26. januar 1877
Bevidnes af :
Navn L.W. Ofleslinck?
Stilling: Undertjener
J.F. Strom, Snedkermester
Kan efter de foreliggende oplysninger ikke findes. Fogh

Dine bemærkninger til ansøgningen