Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold N - P
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Bone Falck Rønne Olsen
Født (dato) 17-10-2019
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Sekondløjtnant
Afdeling (f.eks Regiment) 9. Infanteriregiment
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Kornhandler
Nuværende bopæl Landskrona
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget 1864
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Afskrift
Secondlieutenant i Krigsreserve Bone Falck Rønne Olsen har i den Tid han har tjent ved det 9de Infanteri Regiment erhvervet sig sine Foresattes Tilfredshed og Velvillie. Som ärekjær Officeer har han tilfulde gjort sin Pligt under Krigen og til enhver Tid udmärket sig ved Paalidelighed og Paapassenhed . Iblandt sine Camerader er han vel anseet og afholdt og ligeoverfor sine Undergivne har han forstaaet at opträde med fornöden Myndighed. Da hans private Forhold dertil stedse har väret yderst häderligt skylder Regimentet ham, i enhver Henseende sin bedste Anbefaling.
Roeskilde den 20 August 1864.
Nörager
Major og
Regimentscommandeur

Afskriftens Rigtighed bevidnes.
Det Kglg. Danske v. Konsulat i Landskrona den 21 Marts 1876.
J.C.M.Schmidt
v. KonsulDine bemærkninger til ansøgningen side 3 af 3