Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold England -
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Anders Christensen
Født (dato) født i 1827
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-50
Tjenestegørende fra -til 1850
Afdeling (f.eks Regiment) 1. Forstærkningsjægerkorps
Kompagni, eskadron mv. 3. Kompagni (17. Depotcompagni)
Tjenestenummer Nr 100
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Direktør for Gavioli Cie Manufactory
Nuværende bopæl Nr 1 Farringdon Road, London
Evt. land England
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse På Feltfod 1850
Sagsbehandlers underskrift Berettiget Larsen
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Omtrent 4 Aar reiste jeg som Tolk med en fransk Herre, Prindsen af Montléart, omkring i de fleste af Europas Lande og forlod denne Plads paa Grund af Prindsens død. I Aaret 1867 blev jeg engageret som Tolk for at følge den høitelskede afdøde Agent Modevig paa Brede og hans Familie til Sveitz og Italien. 1868 vendte jeg tilbage til Paris og tog Emploi som Casserer og Bogholder paa et fransk Contoir. 1869 indtraadte jeg som saadan hos de Herrer Ganioli Cie Facteurs d'organes i Paris, Disse Herrer sendte mig til London for her at repræsentere deres Huus. Siden den Tid har opholdt mig i Englands Hovedstad, hvor jeg har indtraadt i Ægteskab med en Englænderinde og agter at forblive i London. Jeg har nu i omtrent 7 Aar havt den Ære at repræsentere ovenanførte Gavioli Cie.
Vedlagte Attester fra danske Officerer bevidner Sandheden af Ovenanførte og at jeg hverken har udstaaet Starffearbeide eller ved Dom er fundet skyldig i et i den offentlige Mening vanærende Forhold under Krigen og Militairtjenesten.
London den 25 Februar 1876.
Underdanigst
Anders Christensen
Manager of Gavioli Cie Manufactory
Nr 1 Farringdon Road
Corner of Exmondt Street
Londom WC

Til Krigsministeriet i Kjøbenhavn.
Dine bemærkninger til ansøgningen side 3 af 4