Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold England -
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Viggo Anders Emil Stevenius
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Sekondløjtnant
Afdeling (f.eks Regiment) 19. Infanteriregiment
Kompagni, eskadron mv. 6. Kompagni
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Newcastle upon Tyne
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget 1864
Sagsbehandlers underskrift E. Holmer
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Secondlieutenant Viggo Anders Emil Stevenius, der deltog i Felttoget 1864 ved det 19de Regiment ansøger om at maatte blive tilstillet Erindringsmedaillen.

Undertegnede Secondlieutenant Viggo Anders Emil Stevenius, der for Tiden opholder sig i Newcastle upon Tyne, i det Store Nordiske Telegraph Compagnis Tjeneste, og som deltog i Felttoget 1864, ved det 19de InfanteriRegiments 6te Compagni, tillader sig herved at ansøge det høie Ministerium om at maatte blive tilstillet Medaillen til Erindring om Krigen.
Ørbødigst
V. Stevenius
Newcastle upon Tyne, 15 Februar 1876

Til Krigsministeriet

Berettiget 1864
E. Holmer

udl til St. Nor Tel.