Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold England -
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Christian Henry Emil Torp
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Tjenestegørende fra -til 1861-1873
Rang Sergent
Afdeling (f.eks Regiment) 1. Artilleribataljon
Kompagni, eskadron mv. 2. Fæstningskompagni
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl 7 Great Winchester Streets Buildings, London E.C.
Evt. land England
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget5 for 1864
Sagsbehandlers underskrift Kauffmann
Bemærkninger
Dine bemærkninger til ansøgningen side 2 af 2
Yderlig tekst i ansøgningen London den 12de Februar 1877.

Underskrevne, forhenværende Sergent ved 1ste Artilleribataillon, 2det Comp. (i 1864 - 2det Fæstningscompagni) har indgivet Ansøgning til Krigsministeriet om at erholde Erindringsmedaillen for Krigsaaret 1864, og tillader sig herved at anmode det høie Ministerium om, hvis Medaillen er mig tildeelt, at udlevere den til Overbringeren heraf Hr Harald Verner, som da vil besørge den sendt til min Bopæl i London.
Ærbødigst
Christian Henry Emil Torp

Til Krigsministeriet