Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Finland og Rusland -
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Jens Alexander Zachariasen
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Afdeling (f.eks Regiment) 21. Infanteriregiment
Kompagni, eskadron mv. 3. Kompagni
Tjenestenummer Nr 328
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Nystad
Evt. land Finland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Bie
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen I Anledning af det høje Ministeriums Bekjendgjørelse om Stiftelsen af en Erindringsmedaille for Deltagerne i de to siste Krige, tillader Undertegnede sig herved allerærbødigst at anmode om at komme i Betragtning ved Medaillernes Uddeling.
På Grund heraf tillader jeg mig allerærbødigst at meddele nedenstående Oplysninger.

Jens Alexander Zachariasen
født i Torsager, Slesvig
Deltog i Kriget 1864.
Ved 21de Infts-Regiment
3. Kompagni.

Sifden 1873 er jeg finsk Undersåt med Bopæl i Nystad, Finland.
I Håb om, at det høje Ministerium vil tage Hensyn til denne min Begjæring underskriver jeg
J.A. Zachariasen
?

Berettiget
Bie

Dine bemærkninger til ansøgningen