Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Finland og Rusland -
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Niels Christian Svenstrup
Født (dato) 1825-03-21
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-50
Tjenestegørende fra -til Sommeren 1848, Sommeren 1849 fra Begyndelsen af Felttoget 1850 til Permission 1851
Rang ved 1. Kompagni som Underjæger, ved 4de som Jæger
Afdeling (f.eks Regiment) 1. Reservejægerkorps Oberstløjtnant Runner
Kompagni, eskadron mv. 1848 ved 1ste Kompagni, Kaptain Lövenfeld fra 4de April 1849 ved 4de Kompagni
Tjenestenummer Ved 1ste Kompagni Nr forglemt, ved 4de Kompagni Nr 17
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Mekanisk Arbejder i Kroning Fabrik
Nuværende bopæl Kronstad
Evt. land Finland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Larsen
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Paa Lasarettet i Flensborg 6 Dage Vinteren 1850-51.
Dine bemærkninger til ansøgningen