Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Finland og Rusland -
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Marius Lund
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Midlertidig Underkorporal
Afdeling (f.eks Regiment) 16. Regiment, 1. Bataljon
Kompagni, eskadron mv. 1. Kompagni
Tjenestenummer Nr 122
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Verkmester
Nuværende bopæl Herr R.F. Gäderholm, Åbo
Evt. land Finland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Hammer
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Åbo d. 6 Juli 1876.

Till Kongeliga danske Krigsministeriet, Kjøbenhavn.

I henhold til høie Krigsministeriets Bekjendtgjørelseaf 1ste Februar dette Aar tillader jeg mig herved at anmelde mig til erholdelse af den af høie Krigsministeriet bekjendtgjorte for kriget 1864 stiftede Erindringsmedaille og tillader jeg mig hermed at tilføie at jeg under Kriget 1864 yjenstgjorde ved 16 Regiments 1ste Batallions 1ste Kompagni under Nr. 122 som midlertidig Underkorporal, og at jeg udagtet et 10 Aarigt ophold i Udlandet inu er dansk Undersaat.
Haabende at min sildige Anmeldelse ikke udelukker mig for modtagelsen af samme tegner jeg mig.
Allerunderdanigst
Marius Lund

Adr:
Verkmäster Marius Lund
Adr: Herr R.F. Gäderholm
Åbo
Finland

Berettiget
Hammer