Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Finland og Rusland -
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Christian Heinrich Piehl
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-50 og 1864
Rang Sekondløjtnant/Telegrafbestyrer
Afdeling (f.eks Regiment) Artilleriet + 2. og 5. Forstærkningsbataljon
Kompagni, eskadron mv. 2. Batteri
Deltaget i Krige(ne) 1848-50 og 1864
Rang Sekondløjtnant/Telegrafbestyrer
Afdeling (f.eks Regiment) Artilleriet + 2. og 5. Forstærkningsbataljon
Kompagni, eskadron mv. 2. Batteri
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Skt. Petersborg
Evt. land Rusland
Nuværende bopæl Skt. Petersborg
Evt. land Rusland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget for 1848-50 + 1864
Sagsbehandlers underskrift Nielsen
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Huus al Held og fremtidig Lykke har jeg den Ære at forblive
Deres Majestæts
allerunderdanigste Tjener
Piehl

Berettiget for 1848-50 + 64.
Nielsen

 
Dine bemærkninger til ansøgningen side 3 af 3