Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Finland og Rusland -
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Frederik August Fleisener
Født (dato) 1825-04-09
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-50
Afdeling (f.eks Regiment) 2. lette Bataljon
Kompagni, eskadron mv. 3. Kompagni
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Catharinen Canal, Sexus Zevitthoff, Nr 109, Quartier Nr 7, Skt Petersborg
Evt. land Rusland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift F. Schøller
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Ifølge bekjendtgjørelse fra Krigsministeriet under den 1ste Februar 1876 tillader Undertegnede der har deeltaget i krigen 1848-50 staaende i Tjenste ved 2den lette Bataillon. 3 Kompagnie født i Kjøbenhavn den 9de April 1825, at udbede sig den for ovennævnte Krigsaar stiftede Erindringsmedaille.
Frederik August Fleisener
2 Kriseelig rusk svenskutgiller.
Svensk Undersaat

Skt. Petersburg d. 9 Mars 1876 (Alter Rgt)

Adresse:
Catharinen Canal, Sexus Zevitthoff
Nr 109, Quartier Nr 7
St. Petersburg

Berettiget
F. Schøller
Dine bemærkninger til ansøgningen