Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Finland og Rusland -
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Peter Arentz Andersen
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Afdeling (f.eks Regiment) 9. Infanteriregiment
Rang Reserveunderofficer
Kompagni, eskadron mv. 2. Kompagni
Rang Reserveunderofficer
Kompagni, eskadron mv. 2. Kompagni
Rang Reserveunderofficer
Kompagni, eskadron mv. 2. Kompagni
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Sibbo, Massby
Evt. land Finland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Blom
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Sibbo, Massby d. 2/4 79.

Till Det ärade 9. Infanteri Regimentet.

I Henholl til nogen Kundgörelse om Medalje för deltagare från siste kriget 1864, tillader jag mig att anhålla om en sådanne för ett minnesvärd.
Jag har tjent ved det ärade Regimente sedan 1859 da jag kom in som Rekrut ved 2dra Comp, blef sedan Undercorporal och sedernera Reserveunderofficer.
Under krigsåret 1864 blef jag såret vid Fredericias bombardement den 20 Mars och blef sedermera afskediget från Garnisonshospitalet i Köpenhavn. Jag skulle vara meget tacksam om det ärade Regiment
Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 2