Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Finland og Rusland -
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Peter Arentz Andersen
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Reserveunderofficer
Afdeling (f.eks Regiment) 9. Infanteriregiment
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Helsingfors, Nickby Station, Sibbo Massby
Evt. land Finland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Blom
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen skulle sända mig omskrifna Minnes Medalja under nedanstående adress.

Henunlanden
Peter Andersen
Helsingfors
Nickby Station
Sibbo Massby
Finland

tecknar jag mig med störste högaktning till det ärade Regiment
Peter Arentz Andersen

9de Bataillon
Aalborg den 22 April 1879

Omstaaende Peter Arnt Andersen er berettiget til Erindringsmedaille for Deeltagelse i Kriigen 1864.
J.C. Blom
Dine bemærkninger til ansøgningen side 2 af 2