Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Finland og Rusland -
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Jørgen Andreasen
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Afdeling (f.eks Regiment) 2. Infanteriregiment
Kompagni, eskadron mv. 4. Kompagni
Tjenestenummer Nr. 306
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Tjener
Nuværende bopæl Sct. Petersborg
Evt. land Rusland
Sagsbehandling
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen

Høistærede Herr Capitain Jacobi.

Jeg tager mig herved den Frihed at anmode om, at den Erindringsmedaille, der maatte tilkomme den paa vedlagte Seddel nævnte Jørgen Andreasen, der er Tjener ved det Kgl Gesandtskab i St. Petersborg, maa blive mig tilstillet til videre Fremsendelse.

Deres ærbødigst forbundne J.C.R. Koefoed

Udenrigsministeriet den 14 Juni 1874.

Dine bemærkninger til ansøgningen Dokument nr. 2 af 2