Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Finland og Rusland -
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Jørgen Andreasen
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Afdeling (f.eks Regiment) 2. Infanteriregiment
Kompagni, eskadron mv. 4. Kompagni
Tjenestenummer Nr. 306
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Tjener
Nuværende bopæl Sct. Petersborg
Evt. land Rusland
Sagsbehandling
Sagsbehandlers underskrift G. Schøller
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen

Til Krigsministeriet.

Jeg tillader mig herved at ansøge det høie Krigsministerium om at maatte erholde den af Hans Majestæt Kongen indstiftede Erindringsmedaille for Felttoget 1864.

Mit fulde Navn etc. er Jørgen Andreasen, Ravnsnæs, Birkerød sogn, Frederiksborg Amt. Jeg deeltog i det ovennævnte Felttog 1864 ved 2det Infanteri-Regiment, 4de Compagni hvor jeg havde Nummeret 306.

Mit nuværende Opholdssteder St. Petersborg, hvor jeg er Tjener hos den Kongelige Gesandt Herr Kammerherre Vind.

Allerærbødigst J. Andreasen

St. Petersborg den 1. Marts/18. Februar 1876

Berettiget G. Schøller

 

Dine bemærkninger til ansøgningen

Dokument nr. 1 af 2.