Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Finland og Rusland -
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Jens Andersen, Lindberg
Født (dato) 1832-02-08
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Rostov
Evt. land Rusland
Sagsbehandling
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen

Til Krigsministeriet, Kjøbenhavn

Undertegnede giver herved Fuldmagt til min Broder Jens Peter Andersen, til at modtage den mig tildelte Medalie for deltagelse i Krigen 1864. Da jeg opholder mig i Rusland og ser mig da ikke istand til at møde personlig for at modtage Medalien og skal derfor samme Modtagelse være lige saa gyldig som om jeg selv modtog den, og om quitance fordres, er min nævnte Broder herved bemyndiget til i mit Navn at give en saadan.

Rostow pr. Donn 1/13 April 1877

Jens Andersen Lindberg

 

Dine bemærkninger til ansøgningen Dokument nr. 2 af 2.