Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Carl Adolph Bøge
Født (dato) 19-09-1836
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Tjenestegørende fra -til fra 25 Juli 1854
Rang Overspillemand
Afdeling (f.eks Regiment) 19. Bataljon
Kompagni, eskadron mv. 1. Kompagni
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Musiker
Nuværende bopæl Holstenstrasse Nr 40, Altona
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget for 1864 ved 19. Batl.
Sagsbehandlers underskrift de Fine Licht
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen
Altona den 31de Marz 1876

Til det høie Krigsministerium

Afskediget Overspillemand ved 19de Batallion 1ste Kompagni Carl Adolph Bøge, ansøger herved underdanigst det høie Krigsministerium om at erholde tildelt den for Krigsaaret 1864 stiftede Erindringsmedaille.

Undertegnede Carl Adolph
Bøge født den 19de September 1836 i Bramstedt, indtraadte som Overspillemand ved 19de Batallion 1ste Kompagni den 25de Juli 1854 og deltog med samme ved Tilbagetoget i Jylland i Krigsaaret 1864.
Ved Armereduktionen meddeltes mig Afsked fra Krigstjenesten.
Da det vil være mig kjært at erholde den ved Allerhøiste Kongelige Resolution stiftede Erindringsmedaille for Krigsaaret 1864, tillader jeg mig herved underdanigst at ansøge om samme.
Underdanigst Carl Adolph Bøge
Musiker Holstenstrasse Nr 40 i Altona
Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 2